X
Hledat...
sun sunshine

Rozpočet - Výhled

 

Náklady

  2020 2021
účet   tis. Kč tis. Kč
501 spotřeba materiálu 350,00 350,00
502 spotřeba energie 140,00 140,00
511 opravy a udržování 40,00 40,00
518 ostatní služby 350,00 350,00
521 mzdové náklady včetně odvodů 2 450,00 2 450,00
ostatní náklady   25,00 25,00
celkem   3 355,00 3 355,00

Výnosy

     
účet   tis. Kč tis. Kč
602 tržby z prodeje služeb 420,00 420,00
672 neinvestiční příspěvek zřizovatele 815,00 815,00
672 dotace SK, EU 2 120,00 2 120,00
celkem   3 355,00 3 355,00

Rekapitulace

     
    tis. Kč tis. Kč
náklady celkem   3 355,00 3 355,00
výnosy celkem   3 355,00 3 355,00
výsledek hospodaření   0,00 0,00