X
Hledat...
sun sunshine

Recyklohraní

 

Naše MŠ je zapojena do projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět.

Jedná se o dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Program je finančně podporovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s. a je pod záštitou MŠMT České republiky.

Náš EVVO program je přílohou Školního vzdělávacího plánu.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. 

Program umožňuje školkám získávat body v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou a na základě zpětného odběru drobného vysloužilého elektrozařízení a použitých baterií. Za body si může MŠ čerpat odměny z katalogu odměn.

Ve školce v prostorách šatny je umístěna zelená krabice na použité baterie a box na použité catridge, na zahradě MŠ je červený kontejner na sběr drobného elektrozařízení.

Pomozte nám získat body v soutěži a odevzdejte ve školce použitá drobná elektrozařízení a použité baterie.

Více informací o projektu naleznete na www.recyklohrani.cz