X
Hledat...
sun sunshine

Finanční limity

 

Finanční limity a výše stravného šk. rok 2023/2024

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na celé období školního roku (včetně hlavních prázdnin do 31. 8.), ve kterém dosáhnou věku podle níže uvedených skupin.

Věkové skupiny strávníků

Finanční limit na nákup potravin v Kč

(vyhl. 13/2023 Sb.)

Cena stravy v Kč

3 až 6 let

 

 

Přesnídávka

8,00 - 15,00

11,00

Oběd

17,00 - 36,00

36,00

Svačina

8,00 - 15,00

11,00

Pitný režim

4,00 - 8,00

6,00

 

 

64,00

7 až 10 let

 

 

Přesnídávka

9,00 - 20,00

12,00

Oběd

20,00 - 47,00

41,00

Svačina

8,00 - 16,00

12,00

Pitný režim

4,00 - 6,00

6,00

 

 

71,00

 

Placení stravného – vždy ke konci měsíce podle počtu odebrané stravy, na základě zaslání přehledu plateb v aplikaci Twigsee za daný měsíc.

Platba převodem na účet číslo 107-2914830237/0100, termín splatnosti stravného je vždy do 15. dne v měsíci.

V Káraném, dne: 28. 6. 2023                                                                                   

Mgr. Alena Mynářová
ředitelka MŠ Káraný