X
Hledat...
sun sunshine

Publicita k projektu

 

 

 

Naše škola realizuje projekt: MŠ Káraný - Šablony III. reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019041 Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/

 

 

 

Naše mateřská škola realizuje projekt „Podpora mateřské školy Káraný formou šablon“, subjekt Mateřská škola Káraný, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003501  podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 Projekt je zaměřen na: na personální podporu (školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a na odborné tematicky zaměřené setkávání a spolupráci s rodiči.

 Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 Tento projekt je spolufinancován EU.

 Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.