X
Hledat...
sun sunshine

Co nabízíme

 

Výchovně vzdělávací činnost vychází ze školního vzdělávacího programu „Putování z pohádky do pohádky“

 • příchod dětí do MŠ do 8:00 hodin
 • možnost postupné adaptace dítěte za přítomnosti maminky/tatínka v MŠ
 • pěkné, klidné a zdravé venkovské prostředí
 • rodinnou atmosféru, prostředí pohody, spokojenosti, vzájemné spolupráce a přátelství
 • pěknou, vesele zařízenou třídu vybavenou potřebnými hračkami a didaktikou, školní zahradu s průlezkami, houpačkami, lezeckou stěnou, pískovišti…
 • logopedickou prevenci, logopedické depistáže s následnou péčí, logopedické konzultace
 • „Předškoláček“ – příprava na vstup do školy (denně)
 • individuální, skupinové vzdělávání
 • všestranný rozvoj osobností dětí
 • zdravé stravování
 • spolupráce s PPP, SPC, psychologem…
 • individuální plány a práce s dětmi s odkladem školní docházky
 • „Zdravé zoubky“ – po obědě si čistíme zoubky – prevence zubního kazu
 • výlety, návštěvy divadel, výstav, hasičů, PČR, Záchranářů, exkurze, Lesní pedagogika…
 • zimní, letní a prázdninové ozdravné pobyty v přírodě
 • komplexní pomoc s integrací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Pro rodiče

 • zapůjčení odborné literatury
 • přednášky specialistů