X
Hledat...
sun sunshine

Rozpočet 2019

 

Náklady         rozpočet 2018 odhad čerpání              k 31.12.2018 rozpočet 2019
účet           tis. Kč tis. Kč tis. Kč
501 spotřeba materiálu       320,00 338 350,00
502 spotřeba energie       120,00 135 140,00
511 opravy a udržování       20,00 30 40,00
518 ostatní služby       335,00 348 350,00
521 mzdové náklady včetně odvodů   2 000,00 2438 2 450,00
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 50,00 0 0,00
  ostatní náklady       20,00 20 25,00
  celkem         2 865,00 3309 3 355,00
                 
Výnosy              
účet           tis. Kč tis. Kč tis. Kč
602 tržby z prodeje služeb     450,00 400 420,00
672 neinvestiční příspěvek zřizovatele   815,00 815 815,00
672 výnosy vybraných místních vládních institucí 1 600,00 2094 2 120,00
  celkem         2 865,00 3309 3 355,00
                 
Rekapitulace              
            tis. Kč tis. Kč  tis. Kč
  náklady celkem       2 865,00 3309 3 355,00
  výnosy celkem       2 865,00 3309 3 355,00
  výsledek hospodaření     0,00 0 0,00