Aktuality

 

13. 11. 2018

 

Realizujeme: MŠ Káraný - Šablony II. r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010780 podpořený z výzvy MŠMT: 02_18_063 méně rozvinuté regiony

 

17. 9. 2018

 

Dne 18. 9. 2018 od 16:30 se koná třídní a informační schůzka pro rodiče.

 

17. 9. 2018

 

Výroční zprávu o činnosti MŠ za šk. rok 2017/2018 ke stažení zde.

 

9. 5. 2018

 

oznameni o prijeti 2018

 

7. 12. 2017

 

vanocni-pozvanka-2017

 

 

9. 11. 2017

 

Dnes byly zveřejněny tyto dokumenty:

 

Publicita k projektu "Podpora školy MŠ Káraný formou šablon"

 

eu

 

5. 5. 2017

 

Dnes byly zveřejněny tyto dokumenty:

 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle §183 odst. 2 školského zákona 2017/2018

 

Všechny dokumenty jsou k dispozici v levém menu po kliknutí na záložku "Zápisy 2017/2018".

 

6. 2. 2017

 

Dnes byly zveřejněny tyto dokumenty:

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Káraný pro školní rok 2017/2018
Žádost 2017
Zápisy 2017

 

Všechny dokumenty jsou k dispozici v levém menu po kliknutí na záložku "Zápisy 2017/2018".

 

 

2. 12. 2016

vanocni-pozvanka-2016

 

 

18. 4. 2016

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde.

 

3. 2. 2016

Zápis do MŠ Káraný na školní rok 2016/2017 - informace pro rodiče ke stažení zde.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Káraný pro školní rok 2016/2017 ke stažení zde.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 ke stažení zde.

 

20. 9. 2015

Obecný odkaz na online fotogalerii naší mateřské školy

 

29. 4. 2015

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde.

 

6. 2. 2015

Zápis do MŠ Káraný na školní rok 2015/2016 - informace pro rodiče ke stažení zde.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Káraný pro školní rok 2015/2016 ke stažení zde.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 ke stažení zde.

 

2. 9. 2014

Co potřebuje vaše dítě do mateřské školy?  stáhnout zde 

 

6. 5. 2014

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle § 183 ost. 2 školského zákona

 

Výsledek řízení ke stažení ZDE

 

29. 1. 2014

Zápis do mateřské školy Káraný na školní rok 2014/2015 informace pro rodiče

 

Přihlášky

 

Přihlášku si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole v termínu od 3. 2. 2014 v době od 6:30 do 16.00 hodin nebo stáhnout zde. K přihlášce náleží i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ, kterou potvrdí dětský lékař.

 

K zápisu, který se koná dne 29. 4. 2014 od 8:00 – 11:00 hodin a od 14:00 – 17:00 hodin je třeba:

 

● dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ Káraný nastoupit

● vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem

● mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ

 

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelkou mateřské školy Mgr. Alenou Stránskou na školní rok 2014/2015 . Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy dne 6. 5. 2014 v době od 14.00 do 16.00 hodin.

Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání a dle kriterií přijímacího řízení MŠ Káraný.

O přijetí dítěte bude zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn doporučenou zásilkou do vlastních rukou nebo osobním převzetím proti podpisu "Rozhodnutím o přijetí". V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě kritérií MŠ Káraný pro přijímání dětí.

Pokud budou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Po vydání rozhodnutí budou po dobu 15 ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle přidělených registračních čísel v budově mateřské školy, na webových stránkách mateřské školy i na OÚ Káraný.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 19. 6. 2014 od 16.00 hodin v MŠ Káraný, kde budou rodiče seznámeni se školním programem, provozním řádem MŠ, vnitřní směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výší stravného, s možností adaptačního procesu procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.

 

                                                                                                          Mgr. Alena Stránská

V Káraném, dne 28. 1. 2014                                                    ředitelka Mateřské školy Káraný

 

Kritéria k přijetí naleznete ZDE 

Přihlášku dítěte naleznete ZDE

 

 

13. 11. 2013

Dne 20. 11. 2013 jedeme na předvánoční výlet do skanzenu v Přerově nad Labem.

Odjezd od školky v 8:00 hodin.

 

12. 11. 2013

Fotky z aktuálních akcí naleznete zde: http://mskarany.rajce.idnes.cz/

 

2. 9. 2013

V záložce "Dokumenty" naleznete dokument: Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

 

27. 6. 2013

V době od 1. 7. 2013 do 30. 8. 2013 bude MŠ Káraný z důvodů čerpání řádné dovolené pedagogických pracovníků uzavřena.

 

16. 4. 2013

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle § 183 odst. 2 školského zákona naleznete ZDE

 

7. 2. 2013

Mateřská škola Káraný oznamuje, že v termínu 10. 4. 2013 od 9:00 do 11:00 hod a od 14:00 do 17:00 hodin, bude v budově mateřské školy Káraný, Polní 324, probíhat zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014.

 

Kritéria k přijetí naleznete ZDE

 

Dokumenty potřebné k zápisu včetně pokynů k přípravě dítěte pro vstup do MŠ naleznete ZDE

 

Všechny informace o provozu MŠ Káraný naleznete ve školním řádu.

 

 

 

26. 11. 2012 

Ve středu 28. 11. 2012  jedeme na adventní prohlídku zámku Loučeň. Zámkem nás provede princezna nebo jiná kostýmová postava, děti se dozvědí něco o Vánocích, ozdobí si perník a dostanou dáreček.

Odjezd od školky je v 7:30!, proto je nutné přivést dětičky včas.

 

 zamek loucen

 

 

5.12. k nám přijede divadélko s Vánoční pohádkou "O cukrářce Barborce a zatoulaném čertíkovi".

 

 

13.12. nás navštíví tým "Zdravé pětky".

 

zdrava petka

 

 

20.9.2012

Dne 9. 10. 2012 k nám přijede divadélko Úsměv, s ekoprogramem „Kašpárek a říše odpadků“.  V této pohádce bude Kašpárek nenásilnou formou dělat v lese pořádek. Uklízet les od odpadků i od špinavých lesních strašidel :-) 

 

 

14.9.2012

 V uterý 25.9. od 16:00 do 18:00 se v Mateřské škole Káraný koná den otevřených dveří.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu :-)

 

 

 

3.9.2012

 Dne 5. 9. 2012 (středa) od 18:00 se bude v prostorách mateřské školy konat informační schůzka pro rodiče. Účast nutná.

 

 21. 8. 2012

 Mateřská škola Káraný si Vás tímto dovoluje pozvat na slavnostní otevření školky.

 

Pozvánku naleznete ZDE

 

 

17.8.2012

 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle § 183 odst. 2 školského zákona

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Káraný, Polní 324, v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění, rozhodla ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/13 v Mateřské škole Káraný, takto:

 

Seznam uchazečů:

 

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

Z1/2012

nepřijat/a

Z2/2012

přijat/a

Z3/2012

přijat/a

Z4/2012

nepřijat/a

Z5/2012

přijat/a

Z6/2012

přijat/a

Z7/2012

přijat/a

Z8/2012

přijat/a

Z9/2012

přijat/a

Z10/2012

přijat/a

Z11/2012

přijat/a

Z12/2012

nepřijat/a

Z13/2012

přijat/a

Z14/2012

přijat/a

Z15/2012

přijat/a

Z16/2012

přijat/a

Z17/2012

přijat/a

Z18/2012

přijat/a

Z19/2012

přijat/a

Z20/2012

přijat/a

Z21/2012

přijat/a

Z22/2012

přijat/a

Z23/2012

nepřijat/a

Z24/2012

přijat/a

Z25/2012

přijat/a

Z26/2012

přijat/a

Z27/2012

přijat/a

Z28/2012

přijat/a

 

 

Mgr. Alena Stránská                                                                                     

    ředitelka školy                                                                                           

 

 

 

8. 8. 2012

Mateřská škola, Káraný oznamuje, že v termínu 15. 8. 2012 od 8:00 do 17:00 hod. bude v budově mateřské školy Káraný, Polní 324, probíhat zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013.

 

Kritéria k přijetí naleznete ZDE

 

7. 8. 2012

Všechny informace o provozu MŠ Káraný naleznete ve školním řádu.

 

 

Dokumenty potřebné k zápisu naleznete ZDE